Monday, July 2, 2012

Lưu niệm


Mong các Bạn khi ghé thăm trang web của mình ghi lại vài dòng lưu niệm, cũng như những góp ý qúy báu của các Bạn. Để mình có thể sữa chữa rút tỉa kinh nghiệm, ngày càng hòan thiện. Nhằm giúp đỡ cộng đồng người Việt chúng ta trong lĩnh vực di trú ngày càng tốt hơn.

Xin thàn cảm ơn các Bạn

Kiuvii